Materiaal- en techniekkosten

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij ter indicatie de kosten van onze Tand technieker 4Dental toegevoegd. Deze prijzen worden alleen in rekening gebracht indien u een behandeling krijgt waar ook onze tand technieker voor ingeschakeld moet worden.  Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Hieronder een lijst van onze technieker om inzicht te krijgen in de techniekkosten die wij hanteren.

4Dental Techniek kosten 2020