Corona

Vanuit de beroepsverenigingen en de overheid is vastgesteld dat wij op verantwoorde en gepaste wijze de reguliere zorg weer kunnen hervatten. Dit met inachtneming van de gangbare methode van infectiepreventie en aangevuld met tijdelijke extra maatregelen.

Lees de onderstaande informatie goed door en neem contact op bij vragen.

Wanneer u een afspraak heeft of wilt plannen, stellen wij u de volgende vragen:

 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij
  corona: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging
  of koorts (meer dan 38⁰C), kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met
  hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine, vanwege direct contact met iemand waarbij het
  coronavirus is vastgesteld)?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Ja – vragen wij u uw afspraak (tot nader orde) uit te stellen, bij spoedklachten kunnen wij u verwijzen naar de spoedzorg COVID-19 in de Tandartspraktijk, daar kunnen ze u helpen.                 

 • Controle vraag: Bent u verder gezond en voelt u zicht momenteel gezond?

Nee- Mondzorg is mogelijk na verdere anamnese en risico inschatting door uw behandelaar.

Als u alle bovenstaande vragen met Nee kunt beantwoorden – dan kan uw afspraak doorgang vinden, zonder uw bericht gaan wij ervan uit dat u op uw afspraak verschijnt.

Extra maatregelen in de praktijk:

 • Kom zoveel mogelijk alleen.
 • Kom niet te vroeg, zodat u zo kort mogelijk in de wachtkamer bent
 • Was uw handen volgens aanwijzingen in de praktijk, raak daarna niets meer aan. Ook niet uw gezicht of mobiele telefoon.
 • Raak zo min mogelijk aan in de praktijk
 • Wij vragen u waar nodig contactloos te betalen
 • U krijgt voor de behandeling een vragenlijst met betrekking tot uw gezondheid

Wij hopen u snel weer te zien in onze praktijk.